Downloaden of streamen van audio

Hieronder een overzicht van audio-opnamen van Dharma-talks in het Nederlands.

Mochten de teachings op deze website, zoals de artikelen en dharma-talks, je ten goede zijn gekomen, dan wordt een donatie zeer gewaardeerd. Hoe je kunt doneren staat op de pagina over dana (vrijgevigheid).

Kom tot rust

Marjolein Janssen
22-12-2021

Deze talk werd gegeven na een begeleide meditatie op de adem (zie audio-opname hieronder). In de talk wordt het nut van rust en kalmte uitgelegd en worden tools gegeven om in het dagelijks leven meer kalmte te ervaren.

Begeleide meditatie: Kom tot rust

Marjolein Janssen
22-12-2021

In deze begeleide meditatie ontvangen we de adem vanuit rust en vriendelijkheid met als doel meer kalmte, ontspanning en rust te ervaren.

Begeleide waarderingsoefening

Marjolein Janssen
30-06-2021

Er wordt kort ingegaan op wat heilzaamheid is en het nut van heilzaamheid in ons leven. Daarna volgt een begeleide oefening waarin waardering ontwikkeld wordt.

Helpende aspecten voor meditatie (deel 2 van 2)

Marjolein Janssen
23-06-2021

Zes helpende aspecten die onze meditatie kunnen ondersteunen. In deze talk de laatste drie: geef het ruimte, keer terug naar het huidige moment en acceptatie.

Helpende aspecten voor meditatie (deel 1 van 2)

Marjolein Janssen
16-06-2021

Zes helpende aspecten die onze meditatie kunnen ondersteunen. In deze talk de eerste drie: opmerkzaamheid, ontspanning en vriendelijkheid.

Begeleide reflectie - Motivatie om te mediteren

Marjolein Janssen
09-06-2021

Tijdens deze reflectie onderzoeken we welke invloed meditatie tot nu toe op ons leven heeft gehad en wat onze motivatie is om te mediteren.

Een meditatie-routine opbouwen

Marjolein Janssen
02-06-2021

Het opbouwen van een meditatie-routine is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In deze talk tips vanuit de wetenschap.

Onze meditatie-toolbox vaardig inzetten

Marjolein Janssen
01-07-2020

Er zijn verschillende meditatie-tools die we tijdens meditatie en in ons dagelijks leven kunnen inzetten. Niet iedere tool is geschikt voor iedere situatie. We kunnen leren op onze eigen wijsheid te vertrouwen over welke tool we wanneer inzetten.

Opmerkzaamheid in het dagelijks leven

Marjolein Janssen
24-06-2020

In de satipatthana-sutta (leerrede) heeft de Boeddha niet alleen instructies gegeven voor formele zit- en loopmeditatie, maar ook om opmerkzaamheid (mindfulness) gedurende dagelijkse activiteiten te ontwikkelen. In deze talk praktische tips en achtergrond over hoe we dit kunnen doen.

Dharma & Natuur

Marjolein Janssen
17-06-2020

De natuur speelt een belangrijke rol in het boeddhisme. De Boeddha adviseerde beoefenaren bijvoorbeeld om in het bos of aan de voet van een boom te mediteren. De natuur heeft ook vele lessen voor ons, zoals lessen over vergankelijkheid en over aanvaarding.

Van sociale onrust naar sociale harmonie

Marjolein Janssen
10-06-2020

N.a.v. de recente onrust in vele landen, waaronder Nederland, getriggerd door de moord op de Afro-Amerikaanse man George Floyd, onderzoeken we wat de Boeddha aanraadt om van sociale onrust naar sociale harmonie te bewegen.

Let it be

Bianca Vermeij
03-06-2020

Vaak hebben we het idee dat dingen beter gaan als we onze wil inzetten, als we gaan sleutelen aan de werkelijkheid. Dat kan juist het zicht wegnemen op wat er werkelijk gebeurt: een proces dat zich voltrekt. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien als we naar de vier elementen kijken, zowel in ons lichaam als daarbuiten.

Zorgen voor zelf en anderen deel II: Anderen

Marjolein Janssen
27-05-2020

In een sutta (leerrede) over een acrobaat en zijn assistente beschrijft de Boeddha hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen en goed voor anderen kunnen zorgen. In deze tweede lezing wordt ingegaan op hoe we goed voor anderen kunnen zorgen. In deel een werd ingegaan op hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen volgens de beschrijving in deze sutta. 

Zorgen voor zelf en anderen deel I: Zelf

Marjolein Janssen
20-05-2020

In een sutta (leerrede) over een acrobaat en zijn assistente beschrijft de Boeddha hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen en goed voor anderen kunnen zorgen. In deze eerste lezing wordt ingegaan op hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. In deel twee zal ingegaan worden op hoe we goed voor anderen kunnen zorgen volgens de beschrijving in deze sutta. 

De Vier Edele Waarheden

Marjolein Janssen
22-04-2020

De Vier Edele Waarheden: er is lijden, er is een oorzaak voor het lijden (nl. verlangen), er is de opheffing van het lijden en er is het pad wat leidt naar de opheffing van lijden (nl. het Edele Achtvoudige Pad). Deze vier waarheden vormen de kern van de boeddhistische leer. Ze leggen de waarheid van ons leven bloot en kunnen ons inspireren om ons te openen voor die waarheid en zelf de opheffing van lijden te zoeken. 

De hemelse boodschappers

Marjolein Janssen
15-04-2020

De drie hemelse boodschappers, ouderdom, ziekte en dood, lijken op het eerste gezicht niet zo hemels. Maar deze boodschappers hebben wel degelijk een hemelse boodschap voor ons; en deze boodschap is momenteel nog actueler dan ‘normaal’ door de huidige pandemie. 

Gelijkmoedigheid (upekkha)

Marjolein Janssen
08-04-2020

Gelijkmoedigheid, wat is het wel en niet? En hoe ontwikkelen we deze verfijnde eigenschap van het hart? (zie ook het artikel over gelijkmoedigheid)

Niet-zelf

Marjolein Janssen
01-04-2020

In deze lezing worden enkele praktische invalshoeken gegeven voor het benaderen van het boeddhistische kernconcept “niet-zelf”; een van de drie karakteristieken van ons bestaan.

Heilzaamheid als hulpbron

Marjolein Janssen
25-03-2020

We kunnen het goede en heilzame wat nu al in het hier en nu aanwezig is gaan herkennen en ontwikkelen. Oftewel: we kunnen heilzaamheid als hulpbron in moeilijke tijden inzetten.

Begeleide waarderingsoefening

Marjolein Janssen
25-03-2020

Deze begeleide waarderingsoefening is gebaseerd op een oefening uit het boek “Awakening Joy” van James Baraz (een Amerikaanse meditatieleraar). De oefening helpt ons waarderende opmerkzaamheid te ontwikkelen.

Zorgen en angst

Marjolein Janssen
11-03-2020

De laatste tijd zijn er een aantal globale ontwikkelingen die zorgen of angst in ons kunnen triggeren. In deze lezing wordt dieper ingegaan op zorgen en angst en hoe we hiermee om kunnen gaan; zowel met betrekking tot de globale ontwikkelingen als in ons persoonlijke leven.

Begeleide meditatie over zorgen en angst

Marjolein Janssen
11-03-2020

In deze meditatie worden de tools en tips uit de lezing over “Zorgen en angst” van 11-03-2020 in de praktijk gebracht. Het is aan te raden om eerst de lezing te beluisteren. Daarnaast is deze begeleide meditatie bedoeld voor mensen met meditatie- of mindfulness-ervaring.

Wijze inspanning (deel 3/3): de vier brahmavihara's

Marjolein Janssen
19-02-2020

Deze derde lezing over wijze inspanning gaat over de tweede set (van de vier) grote inspanningen: heilzaamheid laten opkomen en laten groeien. Tijdens de lezing wordt vooral ingegaan over we dit kunnen bewerkstelligen middels de vier brahmavihara’s.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Wijze inspanning (deel 2/3)

Marjolein Janssen
12-02-2020 – 24:26 min

Deze tweede lezing over wijze inspanning gaat over de eerste twee (van de vier) grote inspanningen: onheilzaamheid vermijden en opgeven.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Wijze inspanning (deel 1/3)

Marjolein Janssen
05-02-2020

Er wordt een korte inleiding gegeven op het Edele Achtvoudige pad. Daarna volgt een introductie tot wijze inspanning, wat een van de stapjes van het Edele Achtvoudige Pad is. In twee latere talks zal dieper ingegaan worden op wijze inspanning.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Opmerkzaamheid van de geest

Marjolein Janssen
22-01-2020

Er wordt een inleiding gegeven op de vier grondslagen van opmerkzaamheid, zoals opgetekend in de satipatthanasutta. Opmerkzaamheid van de geest is de derde grondslag. Tijdens deze talk wordt dieper ingegaan op hoe we opmerkzaam kunnen zijn van de ervaringen in de geest. 

De keerzijde van verlangen leidt naar loslaten (nekkhamma)

Marjolein Janssen
15-01-2020

Als we gaan beseffen dat zintuiglijk verlangen ons op de lange termijn niet gelukkig zal maken dan zal het loslaten van zintuiglijke verlangens op een natuurlijke manier volgen.

Intentie

Marjolein Janssen
08-01-2020

Intentie is een belangrijk concept in het boeddhisme. Intentie gaat vooraf aan alles wat we doen, zeggen of denken. Onze intentie kan heilzaam of onheilzaam zijn. We kunnen intentie bewust inzetten in het richting geven aan ons leven, aan bepaalde situaties of aan onze meditatiebeoefening.

Reflectie op intentie en aansluitende metta-meditatie

Marjolein Janssen
08-01-2020

Dit is een begeleide reflectie op wat er goed en minder goed gegaan is het afgelopen jaar en welke intenties we in het aankomende jaar willen ontwikkelen. Daarna sturen we deze intentie(s) naar onszelf (of anderen) als metta-wensen. Het is aan te raden eerst de bijbehorende Dharma-lezing over intentie te beluisteren, ook gegeven op 08-01-2020.

Dana (vrijgevigheid)

Marjolein Janssen
18-12-2019

Deze Dharma-lezing gaat over dana (vrijgevigheid) als een van de tien parami’s (perfecties). Er worden reflecties aangeboden over dit onderwerpen en praktische handvatten gegeven om deze hartseigenschap verder te ontwikkelen.

Aspiratie en motivatie

Marjolein Janssen
11-12-2019

We onderzoeken in deze Dharma-lezing wat onze aspiratie en motivatie is om te mediteren. Ook komen er enkele voordelen aan bod van mediteren. Tot slot wordt er een bruggetje gemaakt naar de voordelen van een stilteretraite en hoe we aspecten van op retraite zijn kunnen introduceren in het dagelijks leven.

De onderzoekende geest

Mirjam Schild
18-09-2019

Behulpzaam bij onze meditatie en in ons dagelijkse leven is dat we een nieuwsgierige onderzoekende houding aannemen. In deze talk wordt ingegaan op het stellen van vragen die die onderzoekende houding kan ondersteunen.

Omgaan met moeilijkheden

Marjolein Janssen
04-09-2019

Hoe kunnen we omgaan met moeilijkheden die zich voordoen in ons leven, zowel in onszelf als in de buitenwereld. En hoe kan inzichtmeditatie daarbij ondersteuning bieden?

Vergankelijkheid

Marjolein Janssen
10-07-2019

De lering van vergankelijkheid gaat over het inzicht dat alles in onze beleving onderhevig is aan verandering. Dit moment is alweer anders dan het vorige moment.

Lijden op lijden (de sutta "De Pijl")

Marjolein Janssen
03-07-2019

Soms stapelen we lijden op lijden, de Boeddha legt dit helder uit in de sutta “De Pijl”. Hoe kunnen we wijs omgaan met het stapelen van lijden op lijden?

De voordelen van loopmeditatie

Marjolein Janssen
26-06-2019

Loopmeditatie is een wat onderbelicht onderwerp in de vipassana-traditie, terwijl het een rijke grond voor onze beoefening kan zijn en er een aantal voordelen aan loopmeditatie zitten.

Het balanceren van inspanning

Marjolein Janssen
19-06-2019

We kunnen ons soms of te veel of juist te weinig inspannen.  Zowel teveel als te weinig inspanning heeft effect op je meditatie. Hoe kun je je inspanning balanceren?

Het zou-moeten-patroon en de vier stappen

Marjolein Janssen
05-06-2019

Vaak sluipt er in onze meditatie of in ons dagelijks leven een gevoel in dat het anders zou moeten zijn dan het is. Hoe kunnen we hier met wijsheid mee omgaan?

De vijf krachten

Marjolein Janssen
29-05-2019

In deze lezing wordt een introductie tot de vijf krachten gegeven: vertrouwen, energie, opmerkzaamheid, concentratie en wijsheid.

De rol van concentratie in de beoefening

Marjolein Janssen
22-05-2019

Hoe kan concentratie onze vipassana-beoefening ondersteunen?

Begeleide meditatie - concentratie overgaand in vipassana

Marjolein Janssen
22-05-2019

Metta in het dagelijks leven

Marjolein Janssen
15-05-2019

Metta (liefdevolle vriendelijkheid) is een vruchtbare beoefening die je op ieder moment in je leven kunt toepassen.

Ontvangend gewaarzijn

Marjolein Janssen
08-05-2019

In deze lezing onderzoeken we hoe we op een ontvangende manier gewaar kunnen zijn.

Sila (ethisch handelen)

Marjolein Janssen
24-04-2019

De Boeddha heeft vijf gedragsrichtlijnen opgesteld die ons helpen een heilzaam leven te leven.

Mentale houding en de drie bezoedelingen

Marjolein Janssen
10-04-2019

Hoe verhoud je je tot wat zich voordoet in je ervaring? Is er verlangen, weerstand, onwetendheid of is het gewoon oké?

Ouderdom, ziekte en dood

Marjolein Janssen
03-04-2019

Voor de meesten van ons geldt dat we de onderwerpen ouderdom, ziekte en dood proberen te vermijden in ons leven. Echter, het onder ogen zien van deze waarheden van het leven kan ons verrassend genoeg gemoedsrust brengen.

Vreugde

Marjolein Janssen
20-03-2019

Heilzame staten van zijn, zoals vreugde, zijn belangrijk op ons pad. Daarom is het nuttig eens stil te staan bij heilzame gemoedstoestanden en deze verder te ontwikkelen in ons leven.

Mediteren in het dagelijks leven

Marjolein Janssen
06-03-2019

Vaak glijdt de dag aan ons voorbij zonder dat we ons ervan bewust zijn. Wat als we ons bewust gaan worden van het huidige moment?

Luister naar audio-opnamen van online Dharma-lezingen - Bright Dharma