Downloaden of streamen van audio

Hieronder een overzicht van Nederlandstalige audio-opnamen van Dharma-lezingen. De lezingen zijn gegeven tijdens online Bright Dharma bijeenkomsten.

Als je op de link klikt opent zich een nieuwe pagina. Je kunt de audio-opname vervolgens downloaden of streamen:

  • Downloaden kan door op de nieuwe pagina op de blauwe download-knop te klikken.
  • Streamen kan door op de nieuwe pagina op de grote muzieknoot te klikken.

Marjolein Janssen
01-07-2020 – 14:24 min

Er zijn verschillende meditatie-tools die we tijdens meditatie en in ons dagelijks leven in kunnen zetten. Niet iedere tool is geschikt voor iedere situatie. We kunnen leren op onze eigen wijsheid te vertrouwen over welke tool we wanneer inzetten.

Marjolein Janssen
24-06-2020 – 28:08 min

In de satipatthana-sutta (leerrede) heeft de Boeddha niet alleen instructies gegeven voor formele zit- en loopmeditatie, maar ook om opmerkzaamheid (mindfulness) gedurende dagelijkse activiteiten te ontwikkelen. In deze talk praktische tips en achtergrond over hoe we dit kunnen doen.

Marjolein Janssen
17-06-2020 – 22:11 min

De natuur speelt een belangrijke rol in het boeddhisme. De Boeddha adviseerde beoefenaren bijvoorbeeld om in het bos of aan de voet van een boom te mediteren. De natuur heeft ook vele lessen voor ons, zoals lessen over vergankelijkheid en over aanvaarding.

Marjolein Janssen
10-06-2020 – 26:34 min

N.a.v. de recente onrust in vele landen, waaronder Nederland, getriggerd door de moord op de Afro-Amerikaanse man George Floyd, onderzoeken we wat de Boeddha aanraadt om van sociale onrust naar sociale harmonie te bewegen.

Bianca Vermeij
03-06-2020 – 15:58 min

Vaak hebben we het idee dat dingen beter gaan als we onze wil inzetten, als we gaan sleutelen aan de werkelijkheid. Dat kan juist het zicht wegnemen op wat er werkelijk gebeurt: een proces dat zich voltrekt. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien als we naar de vier elementen kijken, zowel in ons lichaam als daarbuiten.

Marjolein Janssen
27-05-2020 – 30:30 min

In een sutta (leerrede) over een acrobaat en zijn assistente beschrijft de Boeddha hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen en goed voor anderen kunnen zorgen. In deze tweede lezing wordt ingegaan op hoe we goed voor anderen kunnen zorgen. In deel een werd ingegaan op hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen volgens de beschrijving in deze sutta. 

Marjolein Janssen
20-05-2020 – 25:48 min

In een sutta (leerrede) over een acrobaat en zijn assistente beschrijft de Boeddha hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen en goed voor anderen kunnen zorgen. In deze eerste lezing wordt ingegaan op hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen. In deel twee zal ingegaan worden op hoe we goed voor anderen kunnen zorgen volgens de beschrijving in deze sutta. 

Marjolein Janssen
22-04-2020 – 26:13 min

De Vier Edele Waarheden: er is lijden, er is een oorzaak voor het lijden (nl. verlangen), er is de opheffing van het lijden en er is het pad wat leidt naar de opheffing van lijden (nl. het Edele Achtvoudige Pad). Deze vier waarheden vormen de kern van de boeddhistische leer. Ze leggen de waarheid van ons leven bloot en kunnen ons inspireren om ons te openen voor die waarheid en zelf de opheffing van lijden te zoeken. 

Marjolein Janssen
15-04-2020 – 26:30 min

De drie hemelse boodschappers, ouderdom, ziekte en dood, lijken op het eerste gezicht niet zo hemels. Maar deze boodschappers hebben wel degelijk een hemelse boodschap voor ons; en deze boodschap is momenteel nog actueler dan ‘normaal’ door de huidige pandemie. 

Marjolein Janssen
08-04-2020 – 23:47 min

Gelijkmoedigheid, wat is het wel en niet? En hoe ontwikkelen we deze verfijnde eigenschap van het hart? (zie ook het artikel over gelijkmoedigheid)

Marjolein Janssen
01-04-2020 – 26:58 min

In deze lezing worden enkele praktische invalshoeken gegeven voor het benaderen van het boeddhistische kernconcept “niet-zelf”; een van de drie karakteristieken van ons bestaan.

Marjolein Janssen
25-03-2020 – 24:26 min

We kunnen het goede en heilzame wat nu al in het hier en nu aanwezig is gaan herkennen en ontwikkelen. Oftewel: we kunnen heilzaamheid als hulpbron in moeilijke tijden inzetten.

Marjolein Janssen
25-03-2020 – 03:40 min

Deze begeleide waarderingsoefening is gebaseerd op een oefening uit het boek “Awakening Joy” van James Baraz (een Amerikaanse meditatieleraar). De oefening helpt ons waarderende opmerkzaamheid te ontwikkelen.

Marjolein Janssen
11-03-2020 – 27:12 min

De laatste tijd zijn er een aantal globale ontwikkelingen die zorgen of angst in ons kunnen triggeren. In deze lezing wordt dieper ingegaan op zorgen en angst en hoe we hiermee om kunnen gaan; zowel met betrekking tot de globale ontwikkelingen als in ons persoonlijke leven.

Marjolein Janssen
11-03-2020 – 08:50 min

In deze meditatie worden de tools en tips uit de lezing over “Zorgen en angst” van 11-03-2020 in de praktijk gebracht. Het is aan te raden om eerst de lezing te beluisteren. Daarnaast is deze begeleide meditatie bedoeld voor mensen met meditatie- of mindfulness-ervaring.

Marjolein Janssen
19-02-2020 – 24:35 min

Deze derde lezing over wijze inspanning gaat over de tweede set (van de vier) grote inspanningen: heilzaamheid laten opkomen en laten groeien. Tijdens de lezing wordt vooral ingegaan over we dit kunnen bewerkstelligen middels de vier brahmavihara’s.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Marjolein Janssen
12-02-2020 – 24:26 min

Deze tweede lezing over wijze inspanning gaat over de eerste twee (van de vier) grote inspanningen: onheilzaamheid vermijden en opgeven.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Marjolein Janssen
05-02-2020 – 18:50 min

Er wordt een korte inleiding gegeven op het Edele Achtvoudige pad. Daarna volgt een introductie tot wijze inspanning, wat een van de stapjes van het Edele Achtvoudige Pad is. In twee latere talks zal dieper ingegaan worden op wijze inspanning.

De drie lezingen over Wijze inspanning kunnen apart worden beluisterd.

Marjolein Janssen
22-01-2020 – 25:00 min

Er wordt een inleiding gegeven op de vier grondslagen van opmerkzaamheid, zoals opgetekend in de satipatthanasutta. Opmerkzaamheid van de geest is de derde grondslag. Tijdens deze talk wordt dieper ingegaan op hoe we opmerkzaam kunnen zijn van de ervaringen in de geest. 

Marjolein Janssen
15-01-2020 – 22:37 min

Als we gaan beseffen dat zintuiglijk verlangen ons op de lange termijn niet gelukkig zal maken dan zal het loslaten van zintuiglijke verlangens op een natuurlijke manier volgen.

Marjolein Janssen
08-01-2020 – 22:19 min

Intentie is een belangrijk concept in het boeddhisme. Intentie gaat vooraf aan alles wat we doen, zeggen of denken. Onze intentie kan heilzaam of onheilzaam zijn. We kunnen intentie bewust inzetten in het richting geven aan ons leven, aan bepaalde situaties of aan onze meditatiebeoefening.

Marjolein Janssen
08-01-2020 – 09:18 min

Dit is een begeleide reflectie op wat er goed en minder goed gegaan is het afgelopen jaar en welke intenties we in het aankomende jaar willen ontwikkelen. Daarna sturen we deze intentie(s) naar onszelf (of anderen) als metta-wensen. Het is aan te raden eerst de bijbehorende Dharma-lezing over intentie te beluisteren, ook gegeven op 08-01-2020.

Marjolein Janssen
18-12-2019 – 24:39 min

Deze Dharma-lezing gaat over dana (vrijgevigheid) als een van de tien parami’s (perfecties). Er worden reflecties aangeboden over dit onderwerpen en praktische handvatten gegeven om deze hartseigenschap verder te ontwikkelen.

Marjolein Janssen
11-12-2019 – 26:09 min

We onderzoeken in deze Dharma-lezing wat onze aspiratie en motivatie is om te mediteren. Ook komen er enkele voordelen aan bod van mediteren. Tot slot wordt er een bruggetje gemaakt naar de voordelen van een stilteretraite en hoe we aspecten van op retraite zijn kunnen introduceren in het dagelijks leven.

Mirjam Schild
18-09-2019 – 37:31 min

Behulpzaam bij onze meditatie en in ons dagelijkse leven is dat we een nieuwsgierige onderzoekende houding aannemen. In deze talk wordt ingegaan op het stellen van vragen die die onderzoekende houding kan ondersteunen.

Marjolein Janssen
04-09-2019 – 18:19 min

Hoe kunnen we omgaan met moeilijkheden die zich voordoen in ons leven, zowel in onszelf als in de buitenwereld. En hoe kan inzichtmeditatie daarbij ondersteuning bieden?

Marjolein Janssen
10-07-2019 – 17:09 min

De lering van vergankelijkheid gaat over het inzicht dat alles in onze beleving onderhevig is aan verandering. Dit moment is alweer anders dan het vorige moment.

Marjolein Janssen
03-07-2019 – 20:40 min

Soms stapelen we lijden op lijden, de Boeddha legt dit helder uit in de sutta “De Pijl”. Hoe kunnen we wijs omgaan met het stapelen van lijden op lijden?

Marjolein Janssen
26-06-2019 – 19:53 min

Loopmeditatie is een wat onderbelicht onderwerp in de vipassana-traditie, terwijl het een rijke grond voor onze beoefening kan zijn en er een aantal voordelen aan loopmeditatie zitten.

Marjolein Janssen
19-06-2019 – 16:02 min

We kunnen ons soms of te veel of juist te weinig inspannen.  Zowel teveel als te weinig inspanning heeft effect op je meditatie. Hoe kun je je inspanning balanceren?

Marjolein Janssen
05-06-2019 – 20:09 min

Vaak sluipt er in onze meditatie of in ons dagelijks leven een gevoel in dat het anders zou moeten zijn dan het is. Hoe kunnen we hier met wijsheid mee omgaan?

Marjolein Janssen
29-05-2019 – 16:29 min

In deze lezing wordt een introductie tot de vijf krachten gegeven: vertrouwen, energie, opmerkzaamheid, concentratie en wijsheid.

Marjolein Janssen
22-05-2019 – 16:56 min

Hoe kan concentratie onze vipassana-beoefening ondersteunen?

Marjolein Janssen
15-05-2019 – 17:48 min

Metta (liefdevolle vriendelijkheid) is een vruchtbare beoefening die je op ieder moment in je leven kunt toepassen.

Marjolein Janssen
08-05-2019 – 14:54 min

In deze lezing onderzoeken we hoe we op een ontvangende manier gewaar kunnen zijn.

Marjolein Janssen
24-04-2019 – 18:59 min

De Boeddha heeft vijf gedragsrichtlijnen opgesteld die ons helpen een heilzaam leven te leven.

Marjolein Janssen
10-04-2019 – 18:07 min

Hoe verhoud je je tot wat zich voordoet in je ervaring? Is er verlangen, weerstand, onwetendheid of is het gewoon oké?

Marjolein Janssen
03-04-2019 – 16:07 min

Voor de meesten van ons geldt dat we de onderwerpen ouderdom, ziekte en dood proberen te vermijden in ons leven. Echter, het onder ogen zien van deze waarheden van het leven kan ons verrassend genoeg gemoedsrust brengen.

Marjolein Janssen
20-03-2019 – 14:34 min

Heilzame staten van zijn, zoals vreugde, zijn belangrijk op ons pad. Daarom is het nuttig eens stil te staan bij heilzame gemoedstoestanden en deze verder te ontwikkelen in ons leven.

Marjolein Janssen
06-03-2019 – 10:47 min

Vaak glijdt de dag aan ons voorbij zonder dat we ons ervan bewust zijn. Wat als we ons bewust gaan worden van het huidige moment?

Luister naar audio-opnamen van online Dharma-lezingen - Bright Dharma