Wat is dana?

Dana is een woord uit de taal Pali, de taal waarin de oudste boeddhistische geschriften zijn opgetekend. Het wordt vaak in het Nederlands vertaald met vrijgevigheid.

Vrijgevigheid is een belangrijk concept binnen het boeddhisme. De Boeddha heeft namelijk aangegeven dat onze spirituele ontwikkeling steunt op drie pilaren: dana, sila (ethiek of moreel gedrag) en bhavana (de cultivatie van meditatie).
Sinds de tijd van de Boeddha speelt vrijgevigheid dan ook net zo’n belangrijke rol als meditatie, en als ethiek, in het leven van (leken)beoefenaren. In boeddhistische landen in Azië worden tot op de dag vandaag de monniken en nonnen onderhouden door giften van de lekenbevolking. De lekenbevolking krijgt op hun beurt meditatie- en theoretisch onderricht van de monniken en nonnen.

Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op materiële vrijgevigheid, maar eigenlijk op alle vormen van geven.

“Soms is vrijgevigheid het geven van een glimlach, stilte, luisteren, een warme aanraking. Soms gaat het om actie, tijd, geld, onze toewijding aan rechtvaardigheid, onze visie voor een betere wereld. Eke vorm van geven is een zegening.”
~ Jack Kornfield (Amerikaanse meditatieleraar)

Vrijgevigheid bij Bright Dharma

Om aan te sluiten bij de Oosterse traditie van vrijgevigheid, worden de meditatie-activiteiten bij Bright Dharma aangeboden op dana-basis. De begeleider krijgt geen vergoeding van Bright Dharma. Als deelnemer heb je de keuze om dana, in de vorm van geld in dit geval, aan de begeleider te geven voor de begeleide activiteit. Het is volledig aan jou als deelnemer om te beslissen hoeveel en of je iets geeft.

Je mag er vanuit gaan dat een meditatiebegeleider vooral wordt gedreven door het verlangen zijn of haar verkregen inzichten en ervaringen met anderen te delen vanuit een gevoel van liefde en mededogen en niet uit geldgewin.

Over de ontvangen dana moet als inkomen belasting en door sommigen ook BTW worden betaald.

Dana geven na een activiteit

Instructies over hoe je dana kunt geven aan de begeleider worden per e-mail naar de deelnemers opgestuurd voor, tijdens of na de meditatie-activiteit.

Algemene donaties

Algemene donaties, oftewel donaties die niet gekoppeld zijn aan een activiteit, zijn zeer welkom. Met behulp van jouw vrijgevigheid kunnen we o.a. de website runnen, het Zoom-abonnement betalen en andere onkosten die we maken vergoeden. Algemene donaties kun je overmaken naar: NL 73 RABO 0386 310 262 t.n.v. M. Janssen.

Meer informatie

In deze audio-opname (25 min) van een Dharma-lezing, gegeven door Marjolein Janssen, wordt dieper ingegaan op het boeddhistische begrip dana.

Dana - vrijgevigheid - Bright Dharma vipassana sangha