Video-opnames Dharma-talks en begeleide meditaties

Hieronder een overzicht van video-opnames van Dharma-talks en begeleide meditaties.

Mochten de teachings op deze website, zoals de artikelen en dharma-talks, je ten goede zijn gekomen, dan wordt een donatie zeer gewaardeerd. Hoe je kunt doneren staat op de pagina over dana (vrijgevigheid).

Dharma-talk en begeleide meditatie: "Tot rust komen"

https://www.30now.nl/terugkijken/live-lezingen/82728/

11-06-2023

Velen van ons hebben het vaak druk en we nemen niet altijd de tijd om echt tot rust te komen, om de verstilling op te zoeken. Hoe zou het zijn als we dit wel doen? En hoe kunnen we dit doen, zelfs te midden van de hectiek? Deze lezing staat in het teken van het thema ‘Vertragen en verstillen’. Zie ook 30NOW.nl/boeddhistisch-geluid.

Dharma-talk en begeleide meditatie: "Openen voor zowel het goede als het moeilijke"

22-01-2023

We ervaren allemaal goedheid, vriendelijkheid en andere heilzame eigenschappen. En we zijn ook allemaal bekend met lijden en dingen die moeilijk zijn in ons leven. Hoe kunnen we ons openen voor beide kanten van ons bestaan zonder de balans te verliezen? We kijken naar zowel ons persoonlijke leven als ook wat er in de wereld plaatsvindt.

Begeleide meditatie: Derde en vierde Edele Waarheid

https://www.30now.nl/terugkijken/live-meditaties/80231/

 

22-04-2023

Wekelijkse meditatieavond op maandag. Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De serie is geïnspireerd op het Satipatthana Sutta, een teaching van de boeddha over het beoefenen van mindfulness. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Na afloop is er een korte uitwisseling. Thema: derde en vierde Edele Waarheden.

Begeleide meditatie: Verlangen

https://www.30now.nl/terugkijken/live-meditaties/70798/

 

06-02-2023

Wekelijkse meditatieavond op maandag. Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De serie is geïnspireerd op het Satipatthana Sutta, een teaching van de boeddha over het beoefenen van mindfulness. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Na afloop is er een korte uitwisseling. Thema: verlangen.

Begeleide meditatie: Geest (zonder) begerig)

https://www.30now.nl/terugkijken/live-meditaties/67627/

26-12-2022

Wekelijkse meditatieavond op maandag. Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De serie is geïnspireerd op het Satipatthana Sutta, een teaching van de boeddha over het beoefenen van mindfulness. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Na afloop is er een korte uitwisseling. Deze avond is het thema: Geest (zonder) begerig.

Begeleide meditatie

28-11-2022

Wekelijkse meditatieavond op maandag. Deze serie wordt verzorgd door verschillende begeleiders uit de vipassana traditie, ook wel inzichtmeditatie genoemd. De serie is geïnspireerd op het Satipatthana Sutta, een teaching van de boeddha over het beoefenen van mindfulness. De avonden zijn voor iedereen toegankelijk en ook los van elkaar te volgen. Na een korte inleiding is er een half uur meditatie. Na afloop is er een korte uitwisseling. Deze avond is het thema: Lichaam in ontbinding.

Dharma-talk en begeleide meditatie

13-11-2022

Compassie is het trillen van het hart in aanwezigheid van lijden, vergezeld van de wens om dat lijden te verzachten. Het is een open, vriendelijke en zelfs liefdevolle houding. Tijdens deze lezing en meditatie gaan we compassiezaadjes planten voor onszelf, anderen en de wereld. Aan het eind van de avond is er gelegenheid voor het delen van ervaringen en het stellen van vragen. (Deze lezing staat in het teken van het thema ‘Crisis als kans’.)

Begeleide meditatie

30-10-2022

“Ontspannen, ontvangen en toelaten” kan ons helpen de ervaring van dit moment aan te gaan zonder streven en hard werken. Het draagt bij aan eenvoud en lichtheid in de meditatie.

Begeleide meditatie

16-10-2022

Soms geven we onszelf op onze kop of hebben we oordelen over hoe onze meditatie gaat. Vandaag gaan we oefenen met vriendelijk aanwezig zijn voor wat is.

Dharma-talk en begeleide meditatie

23-08-2022

De geest, of de “mind” in het Engels, is een wezenlijk onderdeel van onze beleving. De hele dag door komen er bijvoorbeeld gedachten en gevoelens op. Deze avond gaan we dieper in op dit aspect van onze ervaring. We onderzoeken hoe we gewaar kunnen zijn van de geest en ook waarom we dat zouden doen. Er is een meditatie, talk en uitwisseling.

Dharma-talk en begeleide meditatie

19-06-2022

Tijdens deze lezing en meditatie besteden we aandacht aan hoe we op een heilzame en vaardige manier de boeddhistische leer kunnen inzetten in het omgaan met (moeilijke) emoties en gevoelens.

Begeleide meditatie

15-02-2022

Vanavond doen we een vipassana-meditatie (ook wel inzicht-meditatie genoemd). Aan het eind van de avond is er ruimte voor uitwisseling.

Dharma-talk en begeleide meditatie

16-01-2022

De vier brahmavihara’s, of “verheven gemoedstoestanden”, (liefdevolle vriendelijkheid, compassie, medevreugde en gelijkmoedigheid) kunnen we ontwikkelen middels specifieke meditaties die in de oude teksten genoemd worden.

Deze avond beginnen we met een lezing over deze vier hartseigenschappen, waarna we tijdens de meditatie gaan oefenen met een of meer van deze vier mooie gemoedstoestanden.

Dharma-talk en begeleide meditatie

02-01-2022

De wijsheid van de Boeddha is niet alleen bruikbaar als we op ons meditatiekussentje zitten; we kunnen de inzichten en lessen uit de oude geschriften ook in het leven van alle dag toepassen.

We starten met een meditatie, gevolgd door een lezing.

Begeleide meditatie

23-12-2021

Tijdens deze meditatie ontwikkelen we een open, ontvangende houding. Dit helpt ons om met mildheid en veerkracht om te gaan met wat er opkomt in onze beleving.

Dharma-talk en begeleide meditatie

17-10-2021

Ecodharma is het boeddhistische antwoord op onze ecologisch hachelijke situatie. In deze meditatie en dharma-talk kijken we wat het boeddhisme hierover te zeggen heeft en verkennen we boeddhistische hulpbronnen die ons kunnen helpen ons met onze innerlijke- zowel als de uiterlijke natuur te (her)verbinden.

Na een korte introductie, volgt een meditatie en een lezing.

Dharma-talk: Four Supports for Mindfulness Practice

Marjolein Janssen
@ Insight Meditation Center
14-02-2022

In this talk we explore four supports for mindfulness practice: mindfulness itself, relaxation, kindness and returning to the present moment.

Vrouw met laptop op schoot bekijke video