Wat is ethiek en wat is het belang van ethiek?

Volgens www.vandale.nl is ethiek: [het] geheel van morele principes. In de boeddhistische leer worden vijf specifieke morele principes genoemd die als leefregels kunnen fungeren voor leken beoefenaren. Deze vijf leefregels zorgen voor een veilige omgeving voor jezelf en alle wezens om je heen:

  1. Ik neem mij voor niet te doden.
  2. Ik neem mij voor niet te stelen
  3. Ik neem mij voor niet te liegen
  4. Ik neem mij voor af te zien van seksueel wangedrag
  5. Ik neem mij voor af te zien van bedwelmende middelen (waardoor nonchalance of verlaging c.q. verlies van bewustzijn ontstaat)

Ethisch Drieluik SIM

Alle begeleiders, vrijwilligers en andere bij Bright Dharma betrokken personen onderschrijven deze leefregels en ook het Ethisch Drieluik van de Stichting Inzichtmeditatie (SIM); de 5 leefregels zijn onderdeel van het Ethisch Drieluik. Dit betekent dat de begeleiders, vrijwilligers en andere betrokkenen op het Ethisch Drielijk aangesproken kunnen worden. Als een deelnemer aan de activiteiten van Bright Dharma zich onjuist bejegend voelt, op wat voor manier dan ook, dan kan hij/zij contact opnemen met Bright Dharma of, als dat passender is, contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de SIM (zie de pagina’s over het Ethisch Drieluik op de website van de SIM).