Mirjam Schild - meditatiebegeleider bij Bright Dharma online mediterenVan heel jongs af aan was Mirjam getriggerd door existentiële vragen: waarom is er lijden? Wat is de zin van het bestaan? Komend uit een nest waarin de oorlog zijn sporen heftig had nagelaten was de zoektocht naar het verlichten van lijden bij zichzelf en anderen, niet meer dan logisch.
Via therapieën en opleidingen ( maatschappelijk werk en later Psychotherapie) kwam ze steeds meer bij de essentie van wat lijden is en wat verlichting zou kunnen brengen.

Halverwege de jaren negentig begon Mirjam voorzichtig te mediteren, het was een zoeken naar de juiste vorm, TM, Zen. In 2004 toen ze in aanraking kwam met de retraites van Thich Nath Hanh werd ze echt gegrepen door de leringen van de Boeddha. Het was een feest om datgene te ervaren wat ze al jaren intuïtief voelde, en dit herkend te zien in een eeuwenoude traditie.

Ze kreeg ineens duidelijke tools om de ontdekkingsreis naar de oorsprong en het opheffen van het lijden te kunnen vervolgen.

In 2006 volgde ze de opleiding tot Mindfulnesstrainer en later de opleidingen tot Compassietrainer en Insight Dialogue trainer, wat haar beoefening verstevigde. Dat was ook het moment om te kiezen voor de Theravada traditie en De Mahasi Sayadaw benadering.

Ontzettend dankbaar is ze voor de vele leraren (naast de Boeddha) die haar op deze weg begeleid hebben in korte en wat langere retraites. Een paar van deze leraren: Frits Koster, Joost van de Heuvel Rijnders, Vivekananda, Stephen en Martine Batchelor, Thich Nhat Hanh, Christina Feldman, Gregory Kramer, Joseph Goldstein, de Dalai Lama, Sylvia Boorstein, Genpo Roshi, Carol Wilson, Sayadaw U Tejaniya, Bikkhu Kumara, Pascal Auclair.

In 2006 startte zij samen met haar man de sangha voor “Leven in aandacht” in Holten. Na haar verhuizing naar Deventer heeft ze deze sangha nog een tijdje begeleid. Inmiddels is ze door omstandigheden (chronische ziekte en eerder de intensieve zorg voor haar ouders) geen begeleider van deze Sangha meer.

Samen met Joost van den Heuvel Rijnders begeleidt Mirjam al een aantal jaren vipassana-meditatieweekenden. De laatste tijd ook steeds meer met de nadruk op opmerkzaamheid in het dagelijks leven en vanuit de teachings over open gewaarzijn van de Birmese monnik en leraar Sayadaw U Tejaniya.

Sinds juli 2019 is ze aangesloten bij het leraren/ begeleiders-collectief Vipassana.nu. Een collectief van retraitebegeleiders die vipassana-mediatie faciliteren in Nederland.

Tijdens de meditatiebegeleiding probeert Mirjam zoveel mogelijk de oude boeddhistische zienswijze en leringen te vertalen naar ons huidige hier en nu leven. Vriendelijkheid en compassie vindt ze daarbij van essentieel belang. Als we met een strenge, niet mededogende houding oefenen is onze geest vernauwd en is het moeilijk om open en ontvankelijk te blijven voor alle verschijnselen.

Samatha (kalmte), metta (vriendelijkheid), samadhi (concentratie ) en vipassana (inzicht), zijn een hechte vier-eenheid die hand in hand ons ondersteunen in ons proces van het ontwikkelen van inzicht en wijsheid.

Naast kennis van de Dhamma weeft zij door haar meditatiebegeleiding ook haar kennis van de psychologie, de neurowetenschappen en de positieve psychologie, allemaal gebieden waarop ze zich in de afgelopen decennia heeft verdiept en geschoold.

“Voel je van harte uitgenodigd om samen verder te leren op dit mooie pad van inzicht en wijsheid!”